Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek
Uitgebreid zoeken »


Brouwgerst

Aangepast op: 14-11-2009 01:35 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier
Brouwgerst is gerst dat geschikt is voor het bereiden van bier.
Niet alle gerst is geschikt voor het brouwen van bier. Aan gerst worden bepaalde eisen gesteld door de brouwer. Zo wordt er onder andere gekeken naar het eiwitgehalte, de korrelgrootte en kiemkracht.

Bij de keuze van een goed brouwgerstras is de brouwkwaliteit erg belangrijk naast goede teelttechnische eigenschappen, zoals opbrengst en ziektegevoeligheid. Ook moet niet alleen rekening worden gehouden met de korrelopbrengst, maar ook met het volgerstaandeel.
De rassen Class en Prestige worden vaak gebruikt door hun goede opbrengst en brouwkwaliteit. Van alle rassen scoort Barke het hoogst als het om brouwkwaliteit gaat.

Nieuwe rassoorten zijn bijvoorbeeld Auriga, Erlina, Kuburas, Tipple en Xanadu.

Brouwgerst rassoorten:

  
Acrobat, Calico en Quench zijn voor 2009 opgenomen onder de N-rubriek (nieuw aanbevolen) van de 'Aanbevelende Rassenlijst'.

Voor een complete lijst met gerstrassoorten, die op onze website zijn geregistreerd, zie; Overzicht gerstrassen.

Kwaliteitseisen voor de brouwer:


Voor de mouterij is het van belang, dat de gerstekorrels ongeveer allemaal even groot zijn, 2,5mm of groter. Het kiemen en eesten verloopt dan bij alle korrels even gelijkmatig. De tweerijige zomergerst voldoet hier het beste aan. 6-rijige gerst bevat over het algemeen wel meer enzymen, maar het rendement is lager, omdat het meer kaf bevat.
De gemiddelde grootte van een gerstekorrel wordt bepaald door het duizendkorrelgewicht.

Bijkomende eisen van de rassenkeuze:

  • Ziekteresistentie. Met name tegen bladziekten als meeldauw, netvlekken- en bladvlekkenziekte.
  • Strostevigheid.
Wat lijkt te ontbreken in dit rijtje is de (oogst) opbrengst. Dit is echter voor de teler niet altijd doorslaggevend om een bepaald ras te gaan telen. Dit is mede afhankelijk van het volgerstaandeel.

Vertalingen

  • Duits: Braugerste
  • Engels: brewing barley

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2017, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.